Tools om door te pakken

Tools voor het Eigen Bedrijf na de start: Sommigen tools zijn hier (op deze pagina) te downloaden. Voor andere gratis instrumenten, waar veel ontwikkelingstijd in zat, vragen wij u om in te loggen.
Daarna wordt direct de knop downloads zichtbaar. Load u dan naar hartelust. Graag horen wij uw feed-back.

Eigen (dienstverlenings) bedrijf doorlichten/analyseren
Het artikel Sturen maar waarop? geeft een indruk hoe u de verschillende bedrijfselementen, zoals marketing, financiën en uw eigen tijdsinzet in een samenhang kunt beoordelen. Ga naar downloads.

In de mindmap bedrijfsanalyse kunt u alle gegevens, van marketing, financiën en interne organisatie op een paar A-4tjes ordenen, waarderen en aanpakken. Ga naar downloads.

Een quick-scan in Excel kan u helpen om uw eigen bedrijf door te lichten. De scan is gemaakt voor dienstverlenende bedrijven. Door de vragen te beantwoorden met steeds een 1 laten wij u alle hoeken van uw bedrijfsconcept waarderen. Zo ontstaat een totaalscore van uw (on)tevredenheid. In een adviesgesprek kunt u zowel het totaal als de afzonderlijke onderdelen van uw bedrijfsconcept bespreken en verbeteren. Klik hier voor het Excel bestand quickscan-bedrijfsdoorlichting. Ga naar downloads.
 
Time management voor ondernemers Er is veel geschreven over time-management. Voor ondernemers is dat heel belangrijk: het enige immers dat ze kunnen echt kunnen sturen is de inzet van hun eigen tijd en geld. Het volgende e-book time management geeft verkenningen, teksten en tips om als ondernemer toe te passen. Ga naar downloads.

Tips voor acquisitie: Heeft u vooral eenmalige klanten? Durf dan weer eens te bellen. In totaal tips acquisitie ook checklist voor telefonisch acquisitie
 

seemly