Referenties+Projects

Referenties: mensen, bedrijven en projecten waar wij graag mee samen werken :

Ondernemersadvies en Iro-trajecten start je eigen bedrijf. Startwijzer Startwijzer.info in Hoorn. Meld je aan voor de interessante en actuele nieuwsbrief. Startwijzer is ook het micro-financiering ondersteuningspunt in Noord-Holland. Hier de link naar een filmpje Passie voor Ondernemen

Eigen Werk Amsterdam: eigen bedrijf starten als uitkeringsgerechtigde

European projects: See English things 2 share

2013-2017 e.v. 100 Mirrors

Project Onderneemsters. kom eens over de Brug,  LTO i.s.m. agrarische en stedelijke vrouwennetwerken in Noord-Holland. Hier een pdf met een schets in het engels en nederlands van de vrouwelijke agrarische bedrijven in Noord West Holland

2011-2013 Betrokken bij een transfer of innovation project van Leonardo da Vinci: E-STEP zie ook things 2 share
e-step project Leonardo da Vinci

met Turkse, Engelse en Poolse partners.

Delegaties op bezoek in Hoorn mei 2013 over elarning en internetmarketing.

De final meeting op 30 oktober in kayseri: certificaatuitreiking, Vips en sprekers.

NL Project WISER  Women Initiative for Self Employment Reorientation. Een Europese uitwisseling van adviseurs en trainers voor vrouwelijke ondernemers voor, rondom en na de start.
Het project liep van  2009-2011 in het kader van ESF Leonardo da Vinci.
Deelnemende organisaties uit landen: Turkije, Portugal, Letland, Cyprus, Denemarken, Polen, België en Nederland.
Op de gezamenlijk ontwikkelde site leest u o.a. een e-book: staircase 2 business vol bruikbare materialen, motivatie folders per land en succesverhalen van onderneemsters.

ENG Project WISER Women Initiative for Self Employment Reorientation. A European exchange of consultants and trainers for female entrepreneurs, around and after the start.
The project ran from 2009-2011 under ESF Leonardo da Vinci.
Participating organizations from countries: Turkey, Portugal, Latvia, Cyprus, Denmark, Poland , Belgium and the Netherlands.
The jointly developed site includes an e-book: staircase 2 business full of useful materials, motivation leaflets by country and success stories of entrepreneurs .

Netwerk van concollega's, waar we graag mee samenwerken:

 • Anne de Vette: annedevette Actief op het raakvlak van individu en organisatie. Op haar site staat een mooi en inspirerend filmpje 'werken vanuit het hart'. Over de kunst om je betrokkenheid met het werk en ruimte voor jezelf steeds bij te sturen.

 

 

 • Annelies van Eekeren: van eekeren procesbegeleiding, training en coaching, gespecialiseerd in coaching van teams van specialisten, als wetenschappers, ict-ers e.d. Kom maar op met uw teamproblemen, als u het u waard vindt om ze opgelost te krijgen!

 

 • Anki Duin: duinprojectmanagement Duin projectmanagement ontwikkelt projecten en begeleidt innovatieprocessen op het brede terrein van werkgelegenheid, beroepsonderwijs, arbeid en zorg, diversiteit en gezondheidszorg

 

 

 • Ben Kremer: Integrale ondernemerscoach. Sparren met starters en doorgroeiende ondernemers en inzichtelijk grip op je finacien, dat is zijn kracht.

 

 

 • Dineke Stam, Intercultural museum and heritage projects IMHP (I 'm happy)

 

 

 • Ericka Kuyters: Communicatietraining en projectontwikkeling. Motto: breder kijken dan het gebruikelijke blikveld. Kuyters en partners

 

 • Guido La Rooij coaching, counseling, supervisie guidolarooij Voor managers en leidinggevenden in veranderingsprocessen. Individuele begeleiding bij werkgerelateerde uitdagingen.

 

 • Gusta Lebbink: lebbinkconsult Beleidsadvies voor overheid en culturele organisaties.

 

 • Laura Babeliowsky: toegespitste adviezen en trainingen voor het verkrijgen en behouden van klanten. Zie ook haar nieuwsbrieven o.a. over het gebruik van het web en weblogs get clients now 

 

 

 

 • Marjolein l'Ortye: trainingen en advies om hart in je zaak te blijven houden.Marjolein l'Ortye

  

 • Wim Korsten het ontwikkelbedrijf o.a. trainingen voor ondernemerscoaches en materiaal van het Doe- het- zelf- Ondernemeingsplan van de Eigen Zaak.
seemly