Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan bestaat uit een beschrijving van persoon, markt, financien en organisatie. In een ondernemingsplan beschrijf je, op basis van je onderzoek, de volgende punten:
 
·     Je idee als ideaal, je visie dus.
·     Wat wil je met dit plan bereiken. Wat zijn je doelen.
·     Wat is je motivatie. Als het een negatieve is, zoek dan hoe je deze vanuit je levenservaring tot een positieve motivatie kunt ombouwen.
 
Persoon:
·     Waarom ben jij degene, die dit plan het beste kan trekken:
(Denk hierbij aan: je c.v., je profiel, kijk in je cv hoe je je ervaringen en deskundigheden kunt presenteren als ondernemer.....) Lees onder internet +marketing eens ons doeboek Personal Branding
·     Wat zijn je sterke en zwakke kanten. (Check jzelf met persoonlijkheidstesten en op ondernemersvaardigheden.)
·     Wat zijn je persoonlijke financiële doelen bij dit bedrijf, kortom maak een privé- begroting. Hoeveel moet het bedrijf je in principe opleveren om je privé-lasten te dekken.
 
Markt:
·     Wie zijn je klantengroepen, wat is hun behoefte.
·     Wat zijn jouw producten/ diensten (product-markt matrix) dienstenpakketten.
·     Wat is de behoefte en trend waarop je inspeelt.
·     Wat zijn de voordelen die klanten bij je halen.
·     Welke verkoopargumenten hanteer je.
·     Wat garandeer je als resultaat.
·     Waarop let je tijdens het proces.
·     Wat is jouw slogan en of je bedrijfsformule.
·     Op welke marktonderzoeksgegevens baseer je e.e.a., o.a. concurrentenanalyse,trends
·     Waar bestaat je netwerk uit.
 
Financiën:
·     Maak een exploitatiebegroting, (de film van kosten en opbrengsten komende twee jaar).
·     Een investeringsbegroting (de financiële foto bij de start van het bedrijf).
·     Een financieringsplan (wie stopt de benodigde middelen in het bedrijf).
·     En een liquiditeitsprognose (verloop van de verwachte inkomsten en uitgaven in eerste twee jaar).
 
Organisatie:
·     Hoe organiseer je e.e.a. na de start.
·     In welke rechtsvorm, met welke taakverdeling werk je met wie samen.
·     Inschrijving KvK en BTW-nummer.
·     Wat is jouw promotie-, acquisitie- en actieplan.
·     Wat is de groei-doelstelling van het bedrijf.
 
Uit het beantwoorden van deze punten komt je eerste versie ondernemingsplan.
De hamvragen zijn dan:
  • Hoe onderbouw je de benodigde omzet,
  • Hoe financier je het bedrijf,
  • Is je plan consistent en consequent,
  • Wat moet nog nader onder de loep genomen worden, ter versterking van je plannen.
In de uiteindelijke versie schrijf je ook een voorwoord met samenvatting.
Een ondernemingsplan is een van je promotie-instrumenten!

Adviestraject van 2 tot 10 uur
Eerste (telefonische) sparringssessie gratis. Goed voorbereid? Gebruik alvast onze tools.

seemly